Fajnhracky.sk – drevené hračky, didaktické hračky, stavebnice, výtvarné potreby

Váš košík

Zrušenie objednávky

Zrušenie objednávky

Kupujúci  má právo bezplatne stornovať objednávku (e-mailom, telefonicky) alebo vyplnením kontaktného formulára.  Ak kupujúci nezruší objednávku, ale napriek tomu o objednaný tovar nemá záujem, zásielku nepreberie a vráti sa nám späť.

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu. V takomto prípade vyplňte formulár na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy – Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy 

Predávajúci má právo stornovať objednávku alebo jej časť, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení.

O stornovaní objednávky alebo časti objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom, pričom sa kupujúci a predávajúci môžu dohodnúť na dodaní náhradného tovaru.