Fajnhracky.sk – drevené hračky, didaktické hračky, stavebnice, výtvarné potreby

Váš košík

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov
 
Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.
 
Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom.
 
Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.
 
Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hekerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.
 

Kupujúci môže pri registrácii vyplnením príslušného políčka vyjadriť svoj súhlas, aby predávajúci v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania Newslettrov s informáciami o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. V prípade poskytnutia súhlasu pri registrácii môže kupujúci odoberanie Newslettrov s novinkami v budúcnosti kedykoľvek zrušiť. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť prípadne uviesť v "Poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení alebo sa sami odhlásite od odberu našich noviniek. 

Informačné systémy elektronického obchodu predávajúceho sú zaregistrované v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o Ochrane osobných údajov. Ohlásenie o informačnom systéme prebehlo 1.8.2014
 

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Súhlas kupujúci udeľuje na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 zákona o ochrane osobných údajov, sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

Slovak Parcel Service, s.r.o ( UPS ), so sídlom Budimir 368, 044 43 Budimir, IČO: 31329217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odiel: Sro, Vložka č. 33215/B

bart.sk s.r.o., so sídlom Pollova 54, 040 01 Košice, IČO: 36593966

Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. (prevádkovateľ internetovej stránky www.heureka.sk), so sídlom Karolinská 650/1 186 00 Praha 8 – Karlín Česká Republika, IČO: 02387727, C 218977 vedená u Mestského súdu v Prahe

 
Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytované osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke www.fajnhracky.sk v časti „Môj účet“ - zrušiť konto.